Helge Standal


Gøran Byberg


Sølve E. Salte


Egil Rise


Vigdis Hadland


Lundehaugen menighet er nå ByMenigheten - Sandnes.

Preknene fra Lundehaugen menighet finner du nå på:
http://www.bymenigheten-sandnes.no/underv.htm

Vent noen sekund så skal du bli koblet videre automatisk...
- eller trykk på den nye adressen ovenfor.Bli med oss til våre nye sider...